Кужель Володимир Петрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Статті (50)

1. Стан і втілення іноваційних технологій в технічну експлуатацію транспортних засобів [Текст] / B. П. Волков, І. В. Грицук, В. П. Кужель [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2022. – № 1. – С. 23-33. Волков B. П., Грицук І. В., Кужель В. П., Волкова Т. В., Плєхова Г. А. Стан і втілення іноваційних технологій в технічну експлуатацію транспортних засобів. Вісник машинобудування та транспорту. 2022. № 1. С. 23-33.
2. Оцінка впливу стабільності характеристик гальмівних механізмів на процес гальмування транспортних засобів [Текст] / В. П. Волков, І. В. Грицук, В. П. Кужель [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2022. – № 1. – С. 34-43. Волков В. П., Грицук І. В., Кужель В. П., Волкова Т. В., Плєхова Г. А., Семенов Є. О. Оцінка впливу стабільності характеристик гальмівних механізмів на процес гальмування транспортних засобів. Вісник машинобудування та транспорту. 2022. № 1. С. 34-43.
3. Особливості аеродинаміки автомобіля при бічному ковзанні [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, В. М. Мануйлов, О. В. Корнєв // Вісник машинобудування та транспорту. – 2022. – № 1. – С. 131-140.
4. Алгоритм динамічної стабілізації курсового кута транспортного засобу при гальмуванні [Текст] / В. Волков, І. Грицук, Т. Волкова та ін. // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 1. – С. 33-44.
5. Павленко В. Case-системи для розробки мультиагентної системи (МАС) в системі діагностування та технічного обслуговування автомобілів [Текст] / В. Павленко, В. Мануйлов, В. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 1. – С. 87-93.
6. Паулюкас А. Вплив налаштувань мобільних мереж на споживання енергіїелектронних блоків керування автомобілем [Текст] / А. Паулюкас, В. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 1. – С. 94-101.
7. Степанов О. Інтероперабельність інформаційно-аналітичної системи безпеки дорожнього руху [Текст] / О. Степанов, А. Венгер, В. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 1. – С. 149-154.
8. Технологія діагностування транспортних засобів [Текст] / В. Волков, В. Кужель, Т. Волкова та ін. // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 2. – С. 10-17.
9. Алгоритмізація бази знань при обслуговуванні легкових автомобілів [Текст] / В. Павленко, В. Мануйлов, В. Кужель, В. Листгартен // Вісник машинобудування та транспорту. – 2021. – № 2. – С. 80-88.
10. Investigation of measurement of large amplitude vibrations by using the method of reflection moir / Rimas Maskeliūnas, Kazimieras Ragulskis, Arvydas Pauliukas, Petras Paškevičius, Algimantas Bubulis, Volodymyr Kuzhel, Liutauras Ragulskis // AGRICULTURAL ENGINEERING, 2021, Vol. 53, 1-7 p. – Lithuania
11. Удосконалення методу дистанційного контролю параметрів технічного стану автомобілів [Текст] / В. П. Волков, І. В. Грицук, Т. В. Волкова [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 1. – С. 28-39. Волков В. П., Грицук І. В., Волкова Т. В., Кужель В. П., Волков Ю. В., Павленко В. М. Удосконалення методу дистанційного контролю параметрів технічного стану автомобілів. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. № 1. С. 28-39.
12. Оценка функциональной стабильности тормозного управления транспортных средств [Текст] / В. П. Волков, И. В. Грицук, Т. В. Волкова [и др.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 2. – С. 34-44. Волков В. П., Грицук И. В., Волкова Т. В., Кужель В. П., Бережная Н. Г. Оценка функциональной стабильности тормозного управления транспортных средств. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. № 2. С. 34-44.
13. Павленко В. М. Сутність автомобільної діагностики при впровадженні експертних систем [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, М. Є. Хорін // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 2. – С. 85-92.
14. Kashkanov A., Kuzhel V., Kurytnik I., Kucheruk V. Automotive lighting: method of assessing the visibility of objects in the light of car headlights. Przegląd Elektrotechniczny, No. 9, 2020. P. 90-94. https://doi.org/10.15199/48.2020.09.19 (Scopus, Web of Science Core Collection)
15. Загальний підхід до формування моделей оцінювання технічного стану автомобіля в умовах експлуатації [Текст] / В. П. Волков, І. В. Грицук, Ю. В. Грицук [та ін.] // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 1. – С. 27-37.
16. Моделювання онтологій для організації технічного обслуговування автомобілів [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, Є. В. Калашніков, Д. П. Комар // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 1. – С. 89-97.
17. Волков В. П. Дослідження агентного підходу контролю технічного стану транспортних засобів [Текст] / В. П. Волков, В. М. Павленко, В. П. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 2. – С. 16-23.
18. Аналіз програмного забезпечення для формування онтологічного простору обслуговування автомобілів [Текст] / В. П. Волков, В. М. Павленко, В. П. Кужель, Є. В. Калашніков // В. П. Волков, В. М. Павленко, В. П. Кужель, Є. В. Калашніков // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 15-24.
19. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Технічні науки. №2 (82), 2018. – С. 74 – 82 – Житомир.
20. Павленко В. М. Визначення можливості використання мультиагентного підходу при виконанні технічного обслуговування і ремонту автомобіля [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1. – С. 72-80.
21. Сучаснi технологii в машинобудуваннi та транспортi. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. - Випуск №1(10). – С. 38-43. – Луцьк
22. Буда А. Г. Моделювання зовнішніх поверхонь легкового автомобіля в тривимірному просторі за допомогою сплайнів [Текст] / А. Г. Буда, В. П. Кужель, А. Р. Юров // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1. – С. 26-34.
23. Кужель В. П. До питання автоматизації визначення дальності видимості дорожніх об`єктів при проведенні автотехнічної експертизи ДТП [Текст] / В. П. Кужель // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". – Житомир, 2016. – № 2(77). – С. 136-142.
24. Кужель В. П. Графічні моделі конструювання форм кузова автомобіля [Текст] / В. П. Кужель, А. Г. Буда, А. Р. Юров // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". – Житомир, 2016. – № 2(77). – С. 136-142 .
25. Теоретичні основи оптимізації функціонування автомобільних систем адаптивного освітлення [Текст] / В. П. Кужель, А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, Ю. Ю. Кукурудзяк // Сучаснi технологii в машинобудуваннi та транспортi : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. №1(3). - С. 103-110.
26. Кужель В. П. Принципи побудови експертної програми визначення дальності видимості дорожніх об`єктів при проведенні експертизи ДТП в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 46-53.
27. Кужель В. П. Зменшення невизначеності вихідних даних при автотехнічній експертизі дтп в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Автомобіле- та тракторобудування». – Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – № 10 (1119). – С. 107-114.
28. Кужель В. П. Обґрунтування вибору факторів впливу на дальність видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби при експертизі ДТП [Текст] / В. П. Кужель // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2014. - № 2(69). - С. 135-144.
29. Кужель В. П. Обґрунтування схем та розробка алгоритмів проведення досліджень з визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель, А. М. Клименчук // Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. – С. 324–331.
30. Томляк С. І. Концепція фірмового технічного сервісу в Україні [Текст] / С. І. Томляк, В. П. Кужель // Збірник тез доповідей VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – C. 69–70.
31. Кашканов А. А. Использование нечеткой логики в практике расследования дорожно-транспортных происшествий [Текст] / А. А. Кашканов, В. А. Кашканов, В. П. Кужель // Одиннадцатая ьеждународная научно-практическая конференция "Прогрессивные технологии в транспортных системах2, 24-26 апреля 2013 г. - Оренбург, 2013. - С. 233-236.
32. Кужель В. П. Методика налаштування моделі визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія «Автомобіле- та тракторобудування». – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. - № 30 (1003). – С. 127 – 133.
33. Кужель В. П. Сучасні гібридні силові установки для легкових автомобілів [Текст] / В. П. Кужель, Д. С. Стаднійчук // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 145-146.
34. Павленко В. М. Сучасне різноманіття активних систем підресорювання автомобіля [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, О. О. Криворучко // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомо-більного транспор-ту», 21–23 жовтня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 104-105.
35. Кужель В. П. Визначення дальності видимості тест-об`єктів на дорозі в темну пору доби при відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу [Текст] / В. П. Кужель, М. П. Поліщук // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Серія "Машинобудування та транспорт". – Севастополь, 2013. - № 143. – С. 92 – 95.
36. Кужель В. П. Застосування альтернативних палив для двигунів внутрішнього згорання в Україні [Текст] / В. П. Кужель, Я. В. Паляднік // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 161-162.
37. Кужель В. П. Визначення рівня якості пасажирських перевезень з позиції пасажира [Текст] / В. П. Кужель, А. П. Іщенко, М. О. Бишко // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. - № 15(204). – С. 274 – 278.
38. Кужель В. П. Дослідження особливостей сприйняття дорожньої обстановки водієм в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". - Житомир, 2012. - № 3(62), т. 2. – . С. 94 – 101.
39. Кужель В. П. Специфіка проведення натурних експериментів з визначення дальності видимості тест-об`єктів на дорозі в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель, М. К. Забаштанський // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Луцьк, 2012. – № 37. – С. 191–196.
40. Кужель В. П. Дослідження освітленості, що забезпечується автомобільними фарами [Текст] / В. П. Кужель // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 1. - С. 78-81.
41. Кужель В. П. Розробка комплексної програми для вдосконалення проведення автотехнічних експертиз ДТП, які сталися в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель, В. А. Кашканов // Наукові нотатки : міжвузівський збірник. – Луцьк, 2010. – Вип. 28. – С. 284-289.
42. Кужель В. П. Вплив контрасту об`єкту розрізнення з фоном на видимість дорожньої обстановки в світлі автомобільних фар [Текст] / В. П. Кужель, В. Л. Крещенецький // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – № 11(141). – С. 118-122.
43. Кашканов А. А. Вплив ефективності світлових систем автомобілів на видимість дорожніх об`єктів та безпечні швидкості руху [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2008. – № 7, ч. 2. – С. 209-213.
44. Кашканов А. А. Аналіз ефективності автомобільних фар під час розрізнення тест-об`єктів на дорозі в темну пору-доби [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2007. – № 6(112). – С. 138-141.
45. Кашканов А. А. Дослідження зміни видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 7. – С. 108-110.
46. Кашканов А. А. Математична модель кута повороту автомобільної поворотної фари [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт : сборник научных трудов. – Харьков : ХНАДУ, 2005. – Вып. 16. – С. 207-209.
47. Кашканов А. А. Структурна ідентифікація дальності видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель, О. Г. Грисюк // Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 6(88). – С. 261-265.
48. Кашканов А. А. Аналіз методів і засобів діагностування автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель //Вісник СНУ ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – № 7, ч. 1. – С. 25-29.
49. Кашканов А. А. Вплив засліпленості водія на вибір безпечних режимів руху [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 5. – С. 63-66.
50. Кашканов А. А. Принципи та моделі оцінки ефективності автомобільних фар [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2002. – № 2. – С. 139-143.

Тези доповідей (44)

1. Кужель В. Труднощі проведення експериментальних досліджень з визначення дальності видимості об`єктів на дорозі в темну пору доби [Електронний ресурс] / В. Кужель // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9259.
2. Вдосконалення технології діагностування головної передачі автомобіля [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, К. С. Галак, К. О. Шалавінська, Д. П. Комар // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9111.
3. Кужель В. П. Шляхи підвищення ефективності автотехнічної експертизи ДТП, які сталися в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Матеріали VІІ-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми i перспективи розвитку автомобільного транспорту”, 8-10 квітня 2019 р. – 2019. – С. 93-95.
4. Використання онтології, як системи зберігання знань для транспортної галузі [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, М. Є. Хорін, А. В. Литвин // Матеріали VІІ-ої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Проблеми i перспективи розвитку автомобільного транспорту”, 8-10 квітня 2019 р. – 2019. – С. 115-117.
5. Івацко В. П. Фактори впливу на формування попиту обслуговування пасажирів перевізниками [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, В. П. Івацко, В. О. Грицан, // Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 12-13 квітня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 114-116. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/material2018.pdf.
6. Особливості експлуатації автомобілів з гібридними силовими установками на території України [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, В. В. Ісюк, Ю. П. Гончарук, Р. М. Дмитренко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4682.
7. Кужель В. П. Труднощі визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби при автотехнічній експертизі дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/4619.
8. Кужель В. П. Моделювання зовнішніх поверхонь кузова автомобіля Toyota Land Cruiser 200 за допомогою сплайнів [Електронний ресурс] / В. П Кужель, А. Г. Буда, А. Р. Юров // Матеріали VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 12-13 квітня 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 110-113. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/material2018.pdf.
9. Кужель В. П. Переваги та недоліки застосування діодів в системах освітлення та світлової сигналізації автомобілів [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, А. В. Баран // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3013.
10. Кужель В. П. Можливості застосування графічних моделей конструювання форм кузова автомобіля [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, А. Р. Юров // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/3008.
11. Кужель В. П. До питання причин виникнення дорожньо-транспортних пригод в темну пору доби [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2017/paper/view/2842.
12. Кужель В. П. До питання визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби при наявності та відсутності світла фар зустрічного транспортного засобу [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 73-76. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2017.pdf.
13. Кужель В. П. До питання варіантів моделювання зовнішніх поверхонь кузова легкового автомобіля[Текст] / В. П. Кужель, А. Г. Буда, А. Р. Юров // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23–25 жовтня, 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 114-116.
14. Визначення можливості використання експертних систем при обслуговувані автомобілів [Текст] / В. М. Павленко, В. П. Кужель, М. В. Горшкова [та ін.] // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23–25 жовтня, 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 187-189.
15. Кужель В. П. Варіанти застосування гібридних силових установок на автомобіях [Текст] / В. П. Кужель, Д. П. Комар, А. А. Кашканова // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23–25 жовтня, 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 116-119.
16. Кужель В. П. Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище від автомобілів, які відпрацювали свій строк [Текст] / В. П. Кужель, О. П. Захаренко, В. Ю. Передерко // Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 23–25 жовтня, 2017 р. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 111-113.
17. Кужель В. П. Проблеми та перспективи експлуатації електромобілів на території України [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, О. В. Харчук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1213.
18. Кужель В. П. Шляхи утилізації автомобілів, які відпрацювали свій строк [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, Ю. В. Калашнюк // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1212.
19. Кужель В. П. Ресурсозбереження за рахунок повторного використання автомобільних шин [Електронний ресурс] / В. П. Кужель, С. В. Мотолов // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1210.
20. Кужель В. П. Переваги застосування методики визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби при експертизі ДТП [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1182.
21. Кужель В. П. Програмна реалізація методики визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 15-16 квітня 2016 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – С. 98–100. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2016.pdf.
22. Кужель В. П. Дослідження впливу засліпленості водія на дальність видимості об`єктів на дорозі в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Наукові праці міжнародної науково-практичної та науково-методичної конференції присвяченій 85-річчю кафедри автомобілів та 100-річчю з Дня народження професора А. Б. Гредескула: «Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті і при підготовці фахівців», 20-21 жовтня 2016 р. – С. 96-97.
23. Кужель В. П. Аналіз причин виникнення дорожньо-транспортних пригод в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ, 85-річчю заснування автомобільного факультету та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника : «Новітні технології в автомобіле-будівництві та транспорті», 15-16 жовтня 2015 р. - Харків : ХНАДУ, 2015. – С. 34–35.
24. Кужель В. П. Застосування комплексної програми для зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП, які сталися в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Новітні шляхи створення, технічної експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів», 08–11 вересня 2015 р. – Одеса : Військова академія, 2015. – С. 166–170.
25. Кужель В.П. Розробка алгоритму експериментального дослідження з визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель, В. Й. Зелінський // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” 19-21 жовтня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 128-130.
26. Кужель В. П. Основні проблеми експлуатації електромобілів в україні та шляхи їх вирішення [Текст] / В. П. Кужель, В. В. Красиленко // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту”, 19-21 жовтня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 132-135.
27. Кужель В. П. Принципи побудови комплексної програми для ідентифікації дальності видимості [Текст] / В. П. Кужель // Матеріали ІII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 14-16 квітня 2015 р. - 2015. - С. 120-121.
28. Кужель В. П. Принципи побудови комплексної програми для ідентифікації дальності видимості [Електронний ресурс] / В. П. Кужель // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14–16 квітня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 120-122. – Режим доступу: http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy2015.pdf.
29. Павленко В. М. Методика оцінки плавності руху автомобілів [Текст] / В. П. Кужель, В. М. Павленко // Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту” 19-21 жовтня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 175-177.
30. Кужель В. П. Наслідки шкідливого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище [Текст] / В. П. Кужель, О. Ф. Ковальов //Матеріали VIІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту”, 19-21 жовтня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – С. 130-132.
31. Кужель В. П. До питання зменшення невизначеності в задачах автотехнічної експертизи ДТП [Текст] / В. П. Кужель // Матеріали ІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 8 квітня 2014 р. - 2014. - С. 30-31.
32. Кужель В. П. Математична модель визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар [Текст] / В. П. Кужель // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции по случаю Дня автомобилиста и дорожника «Новейшие технологии развития конструкции, производства, эксплуатации, ремонта и экспертизы автомобиля», посвященной 90-летию проф. Говорущенко Н.Я., 15–16 октября 2014 г. – Харьков : ХНАДУ, 2014. – С. 284-285." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7111" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Станом на сьогоднішній день відсутні математичні залежності та експертні програми визначення дальності видимості, які б дозволили уникнути натурного експерименту на місці пригоди. Тому на основі методу ідентифікації нелінійних об`єктів нечіткими базами знань була розроблена математична модель визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в світлі автомобільних фар.
33. Кужель В. П. Модель определения дальности видимости дорожных объектов в темное время суток при расследования дорожно-транспортных происшествий [Текст] / В. П. Кужель, А. В. Гончаров // Сборник тезисов докладов 67–й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных работников, докторантов и аспирантов Белорусского национального технического университета. - 2014. - С.
34. Кужель В. П. Шляхи зменшення невизначеності вихідних даних в задачах автотехнічної експертизи ДТП, які сталися в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку транспортних систем і логістики», м. Луганськ, 5-8 травня 2014 р. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 192-194.
35. Кужель В. П. До питання оцінки якості пасажирських перевезень [Текст] / В. П. Кужель, А. П. Іщенко // Матеріали І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту", 12-14 листопада 2013 р. - 2013. - С. 20-21.
36. Кужель В. П. Алгоритм експериментального визначення дальності видимості тест-об`єктів на дорозі в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель, М. П. Поліщук // Автомобільний транспорт: проблеми і перспективи : матеріали ХVI-ї міжнародної науково-технічної конференції, м. Севастополь, 16-21 вересня 2013 р. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2013. - С. 68–70.
37. Кужель В. П. До питання оцінки якості пасажирських перевезень [Електронний ресурс] / В. П, Кужель, А. П. Іщенко // Матеріали I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 12-14 листопада 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - Режим доступу : http://atmconf.vntu.edu.ua/materialy.pdf.
38. Кужель В. П. Перспективні конструкції двигунів внутрішнього згорання [Текст] / В. П, Кужель, С. І. Томляк // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 147-148.
39. Кужель В. П. Розвиток фірмового технічного сервісу на території України [Текст] / В. П. Кужель, М. В. Букша // Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 21–23 жовтня 2013 р. – Вінниця : ВНТУ, 2013. - С. 159-160.
40. Кужель В. П. Аналіз та причини виникнення дорожньо-транспортних пригод в темну пору доби [Текст] / В. П. Кужель // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. Серія "Машинобудування та транспорт". – Севастополь, 2012. – № 135. – С. 110 – 114.
41. Кужель В. П. Напрямки розвитку методики визначення дальності видимості дорожніх об`єктів в темну пору доби при експертизі ДТП [Текст] / В. П. Кужель // IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 24–26 жовтня, 2011 р. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 38.
42. Кужель В. П. Обстеження транспортного потоку на перехресті вулиць Хмельницьке шосе – Барське шосе м. Вінниці [Текст] / В. П. Кужель, В. П. Рудик // IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 24–26 жовтня, 2011 р. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – С. 39.
43. Кашканов А. А. Исследование влияния расстояния между встречными автомобилями на изменение дальности видимости объекта в темное время суток [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : материалы VI–ой Международной научно-технической конференции, 15 – 20 сентября 2003 г. – Севастополь : Изд-во СевНТУ, 2003. – С. 109-112.
44. Кашканов А. А. Эффективность автомобильных фар: анализ, задания и пути решения [Текст] / А. А. Кашканов, В. П. Кужель // Автомобильный транспорт: проблемы и перспективы : материалы V–ой Международной научно-технической конференции, 9-14 сентября 2002 г. – Севастополь : Изд–во СевНТУ, 2002. – С. 93-99.