Кужель Володимир Петрович

Навчально-методична робота

 

Виконується керівництво: бакалаврськими, магістерськими кваліфікаційними та дисертаційними роботами студентів за спеціальностями «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології (Автомобільний транспорт)».


Проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» «магістр» спеціальностей «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології (Автомобільний транспорт)». 

Викладаються курси:
 

1. «Вступ до фаху»

                              - Робочий план "Вступ до фаху"_Транспортні технології"_2018 (388,79kb) 

                              - Робочий план "Вступ до фаху"_Транспортні технології_мс (388,39kb)

                              - Навчальний посібник "Вступ до фаху" (1,33Mb)

                              - Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

                                                                                 "Вступ до фаху" (193,75kb) 

                              - Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

                                                                                 "Вступ до фаху" (208,00kb) 

                              - Питання до колоквіуму №1 "Вступ до фаху" (127,21kb)

                              - Питання до колоквіуму №2 "Вступ до фаху" (123,86kb)  

                              - Питання, які виносяться на залік "Вступ до фаху" (138,03kb) 

                              - Дистанційний курс "Вступ до фаху"

 

2. «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту»

                               - Робочий план "Моделювання_ТППАТ" денна форма 2018 (383,18kb) 

                              - Робочий план "Моделювання_ТППАТ"_заочна форма (380,42kb)

                              - Навчальний посібник "Моделювання ТППАТ" (1,89Mb) 

                              - Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (1,27Mb) 

                              - Методичні вказівки до виконання практичних робіт (443,57kb)

                              - Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та

                                виконання контрольних робіт  (387,49kb) 

                              - Питання до колоквіуму №1 "МТППАТ" (127,19kb) 

                              - Питання до колоквіуму №2 "МТППАТ" (142,67kb) 

                              - Питання, які виносяться на іспит "МТППАТ" (148,55kb) 

Виконується керівництво курсовою роботою з дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту»:

                               - Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу 

                                                                                                "МТППАТ" (1,06Mb) 

3. «Вантажознавство»

                              - Робочий план "Вантажознавство" 2 курс_Транспортні технології_мс (379,40kb)

                              - Робочий план "Вантажознавство" 2 курс_Транспортні технологіі_мс_

                                                                                                                заочна форма (377,49kb)

                              - Навчальний посібник "Вантажознавство" (1,33Mb)

                              - Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Вантажознавство"
                                                                                                                                         (1,47Mb) 

                              - Методичні вказівки до самостійного вивичення дисципліни "Вантажознавство" 
                                                                    (вказівки до виконання контрольних робіт) (760,81kb)

                              - Питання до колоквіуму №1 "Вантажознавство" (196,11kb) 

                              - Питання до кололквіуму №2 "Вантажознавство" (194,64kb) 

                              - Питання, які виносяться на залік з курсу "Вантажознавство" (201,65kb) 

4. «Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт»

                              - Робочий план "Організація і технологія_вантажно-розвантажувальних робіт
                                                                                                                                      (379,40kb)

                              - Навчальний посібник "Організація і технологія вантажно-розвантажувальних

                                                                                                                               робіт"  (8,70Mb) 

                              - Методичні вказівки до виконання практичних робіт "ОТВВР"  (3,77Mb)

                              - Питання до колоквіуму №1 "ОТВРР" (189,43kb) 

                              - Питання до колоквіуму №2 "ОТВРР" (190,14kb) 

                              - Перелік питань, які виносяться на іспить з дисципліни "ОТВРР" (201,65kb) 

5. «Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів»

                               - Робочий план "СМ та СД ТЗ" маг (377,37kb) 

                              - Конспект лекцій "СМ та СД ТЗ" (2,06Mb) 

                              - Методичні вказівки до лабораторних робіт (577,86kb) 

                              - Питання до колоквіуму №1 "СМ та СД ТЗ" (193,56kb) 

                              - Питання до колоквіуму №2 "СМ та СД ТЗ" (193,77kb) 

                              - Перелік питань, які виносяться на іспит з дисципліни "СМ та СД ТЗ" (198,42kb) 

Тимачасово не викладаються

 1. «Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті»

                              - Робочий план "Екологія та РЗБ на АТ" денна форма_ (188,92kb)  

                              - Робочий план "Екологія та РЗБ на АТ"_заочна форма  (187,82kb) 

                              - Навчальний посібник "Екологія та РЗБ на АТ" (1,50Mb)

                              - Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (764,85kb) 

                              - Методичні вказівки до виконання практичних робіт (528,78kb) 

                              - Метод вказівки до виконання контрольних робіт (899,76kb)  

                              - Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни

                                                                                                   "Е та РЗБ" (800,17kb) 

                              - Питання до колоквіуму №1 "Е та РЗБ на АТ" (127,59kb)

                              - Питання до колоквіуму №2 "Е та РЗБ на АТ" (126,96kb) 

                              - Питання, які виносяться на залік "Екологія та РЗБ на АТ" (137,46kb) 

2. «Основи технічної діагностики автомобілів»

                               Робочий план "ОТДА" денна форма 2018 (191,31kb)

                              - Робочий план "ОТДА" заочна форма 2018 (189,25kb) 

                              - Навчальний посібник "Основи технічної діагностики колісних траспортних

                                                                                                                                 засобів" 

                              - Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни ОТДА (577,86kb) 

                              - Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "ОТДА" 

                               (вказівки до виконання лабораторних, контрольних робіт) (740,81kb) 

                              - Питання до колоквіуму №1 "ОТДА" (126,51kb)

                              - Питання до колоквіуму №2 "ОТДА" (125,61kb) 

                              - Питання, які виносяться на залік "ОТДА" (134,72kb) 

3. «Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті»

                             Робочий план "Основи ліцензуванн тв сертифікації на АТ" 2018

                                                                                                          ТТ денна форма (185,55kb)

                              - Навчальний посібник "Основи ліцензування та сертифікації на АТ" (1,37Mb) 

                              - Конспект лекцій "Основи лiцензування та сертифiкацii на АТ" (1,21Mb)

                              - Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи

                                                               ліцензування та сертифікації на АТ" (621,97kb) 

                              - Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Основи

                                                               ліцензування та сертифікація на АТ" (333,63kb)

                              - Питання, які виносяться на іспит "ОЛ та С на АТ" (130,17kb) 

Видано та підготовлено 10 навчальних посібників з грифом ВНТУ:

1. Видано навчальний посібник «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., Грисюка О. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 230 с.

2.  Видано навчальний посібник «Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 185 с.

3. Видано навчальний посібник «Вступ до фаху» авторів Біліченка В.В., Кужеля В.П., Кашканова А.А., Романюк С.О. – Вінниця : ВНТУ, 2015. –116с.

4. Видано навчальний посібник «Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті» авторів Кужеля В.П., Севостьянова С.М. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 105 с.

5. Видано навчальний посібник «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» авторів Біліченка В.В., Кужеля В.П. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 163 с.

6. Підготовлено електронний навчальний посібник "Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу: електронний навчальний посібник" авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П.. – Вінниця: ВНТУ, 2013.

7. Підготовлено електронний навчальний посібник "Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту", Біліченко В.В., Кужель В.П.

8. Видано навчальний посібник "Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць" авторів Кашканова А.А., Кашканова В.А., Кужеля В.П., 2018. - 113 с.

9. Видано навчальний посібник "Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті" (368,77kb)  авторів Кужеля В.П., Кашканова А.А., 2018. - 121 с.

10. Видано навчальний посібник "Оргацізація дорожнього руху" (415,77kb)  авторів Кашканова А.А., Кужеля В.П. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 125 с.

 

Підготовлено методичні матеріали

1. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності 8.07010601 – Автомобілі та автомобільне господарство / Уклад. В. В. Біліченко, А. А. Кашканов, В. П. Кужель. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 65 с.

 

Підготовлено та впроваджено 3 дистанційних курси:

1. «Спеціалізований рухомий склад та його експлуатація» авторів Кужеля В. П., Кашканова А. А., 2010 р.

2. «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» авторів Кужеля В. П., Кашканова А. А., 2012 р.

3. «Вступ до фаху» авторів Кужеля В. П., Кашканова А. А., 2014 р.