Кужель Володимир Петрович

Резюме

 

Кужель Володимир Петрович

кандидат технічних наук, доцент

кафедри автомобілів та транспортного менеджменту

Вінницького національного технічного університету

Контакти:

Службова  адреса: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів – Інтернаціоналістів, 7, кафедра автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 3 корпус (2 поверх), ауд. 3224

Телефон: (0432) 59-84-38

Профіль у Google Scholar 

Посилання на сторінку у репозитарії ВНТУ

E-mail: kuzhel_v@vntu.edu.ua

 kuzhel2017@gmail.com   

Факультет машинобудування та транспорту

Кафедра автомобілів та транспортного менеджменту 

Освіта:

1. Диплом бакалавра з відзнакою (кваліфікація бакалавра  за напрямом підготовки «Інженерна механіка»), Вінницький державний технічний університет (ВДТУ), 2002.

2. Диплом магістра з відзнакою (кваліфікація магістра інженерної механіки за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство»), Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2003 р.

3. Свідоцтво про закінчення аспірантури зі спеціальності 05.22.20 – «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» без відриву від виробництва, Вінницький національний технічний університет (ВНТУ), 2003-2007 рр.

4. Диплом кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 - «Експлуатація та ремонт засобів транспорту», Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), 2009 р.

5. Атестат доцента, Міністерство освіти і науки України, 2014. 

Робота:

1. Інженер, інженер ІІ-ї категорії ЛЦНННКТ-0, ЛЦНННКТ-3 Вінницький національний технічний університет, 2003-2010 рр.

2. Асистент кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2009-2011 рр.

3. Старший викладач кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2011–2013 рр.

4. Доцент кафедри  автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету, 2013 р. – по сьогодні.

Наукові інтереси:

1. Дослідження безпечних режимів руху автомобілів за умов недостатньої видимості.

2. Поліпшення автотехнічної експертизи ДТП в умовах неточності та невизначеності вихідних даних

3. Вдосконалення технологічних процесів технічного обслуговування і ремонту автомобілів

Викладацька діяльність:

Курси: «Вступ до фаху», «Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті», «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Міжнародні вимоги до конструкції та експлуатації автомобілів», «Сучасні методи та системи діагностування транспортних засобів»,«Вантажознавство», «Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт». 

Наукова робота:

3 монографії та більше 50 статей опубліковано в українських та міжнародних професійних журналах.

Наукові доповіді:

Більш ніж 50 доповідей було зроблено на міжнародних науково-технічних конференціях
(м. Харків, м. Севастополь, м. Євпаторія, м. Луцьк, м. Житомир, м. Вінниця, м. Одеса, м. Оренбург, м. Мінськ).

Нагороди:

1. Міністерство освіти і науки України. Диплом переможця   Всеукраїнської студентської олімпіади зв спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство" м. Киїів, 2003 р.
(Наказ № 654 від 25.09. 2003 р.) 

2. Факультет машинобудування та транспроту ВНТУ. Грамота за кращі здобутки в навчально-методичній роботі. м. Вінниця, 2017 р. 

Навчально-методична робота:

Видано та підготовлено 10 навчальних посібників з грифом ВНТУ

1. Видано навчальний посібник «Інформаційні комп’ютерні системи автомобільного транспорту» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П., Грисюка О. Г. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 230 с.

2.  Видано навчальний посібник «Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу» авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 185 с.

3. Видано навчальний посібник «Вступ до фаху» авторів Біліченка В.В., Кужеля В.П., Кашканова А.А., Романюк С.О. – Вінниця : ВНТУ, 2015. –116с.

4. Видано навчальний посібник «Екологія та ресурсозбереження на автомобільному транспорті» авторів Кужеля В.П., Севостьянова С.М. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 105 с.

5. Видано навчальний посібник «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» авторів Біліченка В.В., Кужеля В.П. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 163 с.

6. Підготовлено електронний навчальний посібник "Комп’ютерно-інформаційні технології автосервісу: електронний навчальний посібник" авторів Кашканова А. А., Кужеля В. П.. – Вінниця: ВНТУ, 2013.

7. Підготовлено електронний навчальний посібник "Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту", Біліченко В.В., Кужель В.П.

8. Видано навчальний посібник "Транспортно-експлуатаційні якості автомобільних доріг та міських вулиць" авторів Кашканова А.А., Кашканова В.А., Кужеля В.П., 2018. - 113 с.

9. Видано навчальний посібник "Основи ліцензування та сертифікації на автомобільному транспорті" (368,77kb)  авторів Кужеля В.П., Кашканова А.А., 2018. - 121 с.

10. Видано навчальний посібник "Оргацізація дорожнього руху" (415,77kb)  авторів Кашканова А.А., Кужеля В.П. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 125 с.